Årsmöte 2023

?rsm?te f?r 2022 h?lls i klubbstugan den 15 mars klockan 19:00, alla medlemmar hj?rtligt v?lkomna